Det er ikke for alle at forstå alt om alt, og de stærkeste virksomheder er oftest dem der forstår at outsource de ydelser de er svagest til. SEO som valg af markedsføring, er oftest en af disse områder der outsources. Men hvordan vælger man så den rigtige leverandør? Der kan jo ikke udstedes garantier for resultater, og man tegner typisk kontrakt for et år af gangen på traditionel SEO.

Lang tid, hvis man ikke får valuta for pengene. Men garantier er netop kernen i hele SEO setuppet. Der kan ikke gives nogle, men der kan gives prognoser for fremtiden, baseret for erfaringer.
Gives garantier, så sig farvel
Der er mange konkurrenter på markedet indenfor SEO, og ingen ved hvor meget der bruges på enkelte søgeord i søgeoptimering. Med denne usikkerhed, så vil det naturligt nok være svært at give garantier. Der er trods alt kun 10 pladser på side 1, og det er de bedste til deres arbejde, som får pladserne. Rådgivningen spiller også en stor rolle. Er SEO leverandøren ligeglad med hvilke ord du vælger, eller gives der en grundig søgeords analyse, med tilhørende forklaring? Sælger du biler, så er der for eksempel ikke nogen umiddelbar værdi i søgeordet biler, så du vil konkurrere med mange millioner og dermed ikke se resultater for om tidligst 10 år med selv den bedste SEO. Omvendt, så kan det godt være du er på side 1, placering 1 med ordet blå mercedes, men det kun fordi der ikke er konkurrence og ingen der bruger det. Søgeordene er altså vigtige, og det skal SEO virksomheden vide.
Hvad kan jeg så forvente med god SEO

Vælger du en god leverandør af SEO, så kan du forvente resultater indenfor 3-6 månder. Hurtigere resultater kan forekomme, men sjældent. Er der tendens til at virksomheden har super hurtige resultater, så er der stor chance for at de enten bruger metoder indenfor SEO som vil give din webside problemer senere, eller at de bruger såkaldte skyggesider og har solgt dig søgeord som allerede er optimeret på en anden, opsagt kundes regning. En situation som du selv kan risikere at blive offer for. Når optimeringen er begyndt at virke, så er det lidt som at stå ved vandpumpen. Når vandet løber, så skal man ikke stoppe, man skal fortsætte, men kan nu gøre det lidt mindre koncentreret, da der er gang i tingene. Stopper man med at søgeoptimere, så vil ens resultater forsvinde igen, langsomt og støt.